Vaccinatie tegen Humaan papillomavirus ter preventie van baarmoederhalskanker

Klinische praktijk
W.G.V. Quint
W.A. ter Harmsel
L.J. van Doorn
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1380-4
Abstract

Samenvatting

- Persisterende infectie met een hoogrisicotype van Humaan papillomavirus (HPV) kan leiden tot baarmoederhalskanker. Dit impliceert dat vaccinatie tegen HPV het ontstaan van baarmoederhalskanker kan voorkómen. Vaccins kunnen gericht zijn op de preventie van HPV-infecties of ze kunnen therapeutisch worden gebruikt bij bestaande infecties, voorstadia van baarmoederhalskanker en baarmoederhalskanker.

- Er zijn 2 profylactische kandidaat-vaccins tegen de hoogrisico-HPV-typen 16 en 18 beschikbaar, die veilig en effectief zijn wat betreft het voorkómen van incidentele en persisterende HPV-infecties. Uit fase III-studies moet blijken of deze vaccins ook op langere termijn beschermen tegen de ontwikkeling van cervicale intra-epitheliale neoplasie en uiteindelijk baarmoederhalskanker.

- Voor de invoering van een HPV-vaccin in Nederland moeten kosteneffectiviteit en inpassing in bestaande vaccinatieprogramma’s nog worden bestudeerd. Vaccinatie van meisjes voordat zij seksueel actief worden lijkt het effectiefst, maar ook oudere vrouwen kunnen baat hebben bij profylactische vaccinatie.

- Men moet het huidige bevolkingsonderzoek, eventueel aangevuld met een HPV-test, voorlopig voortzetten om reeds geïnfecteerde vrouwen op te sporen en eventueel te behandelen.

- In een populatie met een effectief screeningsprogramma voor baarmoederhalskanker zal een vaccin dat persistente infectie van hoogrisico-HPV voorkomt de incidentie van HPV-geassocieerde baarmoederhalskanker verder reduceren.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1380-4

Auteursinformatie

DDL Diagnostic Laboratory, Fonteynenburghlaan 5, 2275 CX Voorburg.

Reinier de Graaf Groep, locatie Diaconessenhuis, afd. Gynaecologie, Voorburg.

Hr.dr.W.A.ter Harmsel, gynaecoloog (tevens: locatie Reinier de Graaf Gasthuis, afd. Gynaecologie, Delft).

Contact Hr.dr.W.G.V.Quint en hr.dr.L.J.van Doorn, medisch-biologisch wetenschappelijk onderzoekers (w.g.v.quint@ddl.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties