Introductie van vaccinatie tegen baarmoederhalskanker

Klinische praktijk
Hester E. de Melker
Marina A.E. Conyn-van Spaendonck
Hein J. Boot
Roel A. Coutinho
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A67
Abstract

Samenvatting

  • Vaccinatie tegen Humaan papillomavirus (HPV) zal in 2009 in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) worden opgenomen.

  • De HPV-vaccinatiesessies in het RVP voor 12-jarige meisjes starten elk jaar direct na de zomervakantie.

  • In 2009 wordt een inhaalcampagne georganiseerd voor 13- tot en met 16-jarige meisjes, geboren in 1993-1996.

  • Invoering van vaccinatie zal vergezeld gaan van een voorlichtingscampagne; ook zullen surveillance en begeleidend onderzoek plaatsvinden naar de acceptatie van vaccinatie, de veiligheid van vaccinatie bij grootschalige toepassing, de ziektelast en effectiviteit van vaccinatie tegen HPV-infectie, voorloperlaesies, baarmoederhalskanker en andere HPV-gerelateerde ziekte.

  • De viruspopulatie zal worden gemonitord om eventuele verschuivingen te signaleren.

  • Het HPV-vaccin van het RVP (Cervarix) is geregistreerd voor vrouwen van 9-25 jaar.

  • Vrouwen tussen 17-25 jaar en mannen vallen buiten het RVP en de inhaalcampagne.

  • HPV-vaccinatie is zinvol voor 17-25-jarige vrouwen die nog niet seksueel actief zijn.

  • Vaccinatie is niet zinvol voor een aanzienlijk deel van de 17-25-jarige vrouwen die al seksueel actief zijn.

Auteursinformatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Centrum voor Infectieziektebestrijding, Bilthoven.

Dr. H.E. de Melker, epidemioloog; dr. M.A.E. Conyn-van Spaendonck, arts-epidemioloog; prof.dr. R.A. Coutinho, arts-microbioloog (tevens: Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, divisie Interne Geneeskunde, Amsterdam); dr.ir. H.J. Boot, viroloog.

Contact dr. H.E. de Melker (hester.de.melker@rivm.nl)

Verantwoording

Dr. Hans Houweling, arts-epidemioloog, gaf waardevol commentaar op het manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 8 februari 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties