Diabetici: geen gevaar op de weg

Perspectief
F.N.M. Langens
H. Bakker
D.W. Erkelens
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1712-6
Abstract

Zie ook de artikelen op bl. 1689, 1693, 1697, 1701, 1706 en 1717.

Inleiding

De richtlijnen en de wetgeving voor het afgeven van rijbewijzen stellen eisen aan de weggebruiker met betrekking tot de gezondheid. De vraag hoe streng die eisen moeten zijn, is belangrijk. Nu de commissie van de Europese Gemeenschap (EG) het voornemen heeft om binnen afzienbare tijd nieuwe richtlijnen uit te vaardigen, is de discussie actueel. De lidstaten moeten de eigen richtlijnen aanpassen aan het EG-besluit. Wij beperken ons in deze bijdrage tot diabetes mellitus.

De vraag is in welke mate er aanleiding is om de patiënt met diabetes mellitus die insuline gebruikt uit te sluiten van deelname aan het gemotoriseerd verkeer.

Enerzijds wordt aangenomen dat personen die insuline gebruiken een groot risico lopen van verkeersongelukken door het vóórkomen van hypoglykemische reacties met gedragsveranderingen of bewustzijnsstoornissen. Daarnaast spelen gevolgen van complicaties zoals visusafwijkingen,neuropathie en cardiovasculaire aandoeningen een…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Interne Geneeskunde, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.

Mw.F.N.M.Langens en mw.H.Bakker, co-assistenten; prof.dr.D.W. Erkelens, internist.

Contact prof.dr.D.W.Erkelens

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

L.J.G.P.
van Wilderen

Venlo, september 1992,

Met grote belangstelling hebben wij het artikel van Langens et al. gelezen met betrekking tot de wetgeving in Nederland en de interpretatie daarvan bij insuline gebruikende diabetici die motorvoertuigen besturen (1992;1712-6). Zij pleiten voor een ruim goedkeuringsbesluit.

In dit verband willen wij graag mededelen dat zeer onlangs een insuline-afhankelijke diabeticus van de Nederlandse Spoorwegen toestemming heeft gekregen om personentreinen te besturen.

L.J.G.P. van Wilderen