De rol van insulineresistentie bij diabetes mellitus en bij andere risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten

Klinische praktijk
C.J.J. Tack
P. Smits
J.A. Lutterman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1697-701

Zie ook de artikelen op bl. 1689, 1693, 1701-6, 1706-10, 1712-6 en 1717.

Insulineresistentie lijkt de laatste jaren steeds duidelijker een gemeenschappelijke factor te vormen bij verscheidene cardiovasculaire risicofactoren zoals diabetes mellitus, hypertensie en hyperlipemie. Ook bij obesitas bestaat er insulineresistentie. Daarnaast is er een rechtstreeks verband aangetoond tussen hyperinsulinemie, een gevolg van insulineresistentie, en atherosclerose.1 Het valt te verwachten dat in de nabije toekomst meer gegevens beschikbaar komen omtrent de onderlinge relaties tussen de diverse factoren. Ook het effect van (onder andere antihypertensieve) therapie op de perifere insulinegevoeligheid lijkt een steeds belangrijker aspect te gaan worden bij medicamenteuze behandeling. Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben voor het dagelijks medisch handelen. In dit overzicht trachten wij aan de hand van de huidige gegevens de plaats van insulineresistentie bij diverse aandoeningen aan te geven.

Begripsbepaling

Kort na de introductie van insulinetherapie bij de behandeling van diabetes mellitus bleek dat bij…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis St. Radboud, Kliniek voor Inwendige Ziekten, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

C.J.J.Tack, dr.P.Smits en dr.J.A.Lutterman, internisten.

Contact C.J.J.Tack

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties