Het zeer laagcalorisch dieet als behandeling voor de zeer adipeuze patiënt met diabetes mellitus type 2

Klinische praktijk
W.R. ten Hove
P.H.E.M. de Meijer
A.E. Meinders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1089-92
Abstract

Dames en Heren,

De classificatie van diabetes mellitus (DM) is recentelijk herzien.1 DM type 1 is het resultaat van een auto-immuunproces dat de ?-cellen in het pancreas verwoest, zodat behandeling met exogene insuline noodzaak is. DM type 2 komt veel vaker voor en is zeer heterogeen in pathofysiologie en expressie. Insulineresistentie speelt daarbij zeker zo'n belangrijke rol als ?-celinsufficiëntie. Toch wordt bij DM type 2 nogal eens gekozen voor behandeling met insuline teneinde zo veel mogelijk euglykemie te benaderen. Chronische hyperglykemie leidt immers tot microvasculaire, neurologische en macrovasculaire complicaties. Het bereiken van normoglykemie gaat gepaard met een minder vaak ontstaan van deze langetermijncomplicaties, bij zowel DM type 1 als 2.2 3

Men kan zich de vraag stellen of en wanneer type-2-DM met insuline moet worden behandeld, al of niet in combinatie met andere bloedglucoseverlagende middelen, vooral wanneer de patiënt tevens overgewicht heeft. Adipositas verhoogt namelijk in het algemeen…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

W.R.ten Hove, dr.P.H.E.M.de Meijer en prof.dr.A.E.Meinders, internisten.

Contact prof.dr.A.E.Meinders

Ook interessant

Reacties