Bariatrische operatie als therapie voor type 2-diabetes

Klinische praktijk
Ingrid M. Jazet
Ignace M.C. Janssen
Frits J. Berends
Hanno Pijl
Johannes A. Romijn
A.E. (Edo) Meinders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B337
Abstract

Samenvatting

  • Insulineresistentie bemoeilijkt vaak een adequate regulatie van bloedglucosewaarden bij obese patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2).

  • Gewichtsverlies verbetert de glucoseregulatie en vermindert de insulineresistentie, maar is vaak moeilijk vol te houden met medicatie of dieet.

  • Een bariatrische ingreep induceert een substantieel en blijvend gewichtsverlies, gemiddeld meer dan 50% van het surplusgewicht. Het verlaagt ook de bloedglucoseconcentraties.

  • Het effect op de glucoseregulatie treedt op binnen een week na een ingreep waarbij de proximale dunne darm niet meer met voedsel in aanraking komt, zoals de maagomleiding of de biliopancreatische omleiding.

  • Dit effect kan verklaard worden doordat het voedsel sneller het ileum bereikt, wat leidt tot een toegenomen secretie van glucagonachtig peptide-1 en andere darmhormonen die de insulinesecretie stimuleren. Het voorkómen dat het duodenum in contact komt met voedsel lijkt ook een rol te spelen.

  • Een bariatrische operatie is een goede behandeloptie voor een geselecteerde en gemotiveerde groep obese patiënten met slecht gereguleerde DM2.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Endocrinologie en Metabolisme/Algemene Interne Geneeskunde, Leiden.

Dr. I.M. Jazet, prof.dr. H. Pijl, prof.dr. J.A. Romijn en prof.dr. A.E. Meinders, internisten.

Rijnstate Ziekenhuis, afd. Heelkunde, Arnhem.

Drs. I.M.C. Janssen en dr. F.J. Berends, chirurgen.

Contact dr. I.M. Jazet (i.m.jazet@lumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 1 maart 2009

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties