Het mes snijdt aan twee kanten

Langetermijncomplicaties van bariatrische chirurgie

Klinische praktijk
H.C. (Ella) van den Hout
Annemieke Smorenberg
Michael Klemt-Kropp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7559
Abstract

Samenvatting

  • De prevalentie van morbide obesitas neemt toe en daarbij ook de vraag naar bariatrische chirurgie, een bewezen effectieve behandeling.
  • Door bariatrische chirurgie kunnen ernstige complicaties ontstaan, waaronder deficiënties van micro- en macronutriënten. Daarnaast komen stenosering en ulcera van de anastomose, refluxoesofagitis, cholelithiasis, steatohepatitis en veranderde farmacokinetiek en -dynamiek voor.
  • Zowel de eerste als tweede lijn zal in toenemende mate geconfronteerd worden met de soms nadelige langetermijngevolgen van bariatrische chirurgie.
  • Een vroege signalering, goede follow-up en multidisciplinaire benadering zijn cruciaal voor het voorkómen en adequaat behandelen van complicaties van bariatrische chirurgie.
Auteursinformatie

Medisch Centrum Alkmaar, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Alkmaar.

H.C. van den Hout, MSc en A. Smorenberg, MSc, aniossen interne geneeskunde; dr. M. Klemt-Kropp, mdl-arts.

Contact A. Smorenberg, MSc (a.m.smorenberg@gmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

H.C. van den Hout en A. Smorenberg zijn gelijkwaardig als eerste auteur.

Auteur Belangenverstrengeling
H.C. (Ella) van den Hout ICMJE-formulier
Annemieke Smorenberg ICMJE-formulier
Michael Klemt-Kropp ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Goed overzicht over neveneffecten van bariatrische chirurgie.

Ik zou nog een ander neveneffect onder de aandacht willen brengen: enterale hyperoxalurie. Wij zagen dientengevolge tenminste twee acute nierinsufficiënties, welke in de praktijk vaak slecht reversibel zijn.
Voordeel van de om andere redenen voorgeschreven calciumsuppletie is wel, dat dit ook de oxalaatresorptie in het colon verminderd.

Zie ook Froeder et al, cJASN 2012;7(12): 2033-40

Ruud de Sévaux, internist-nefroloog, Radboudumc