Hypoglycemia unawareness: meld het bij het CBR

Klinische praktijk
C.T.P. (Paul) Krediet
Joost B.L. Hoekstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3807
Abstract

De Nederlandse wetgever gaat ervan uit dat mensen met diabetes mellitus en ‘hypoglycemia unawareness’ een onverantwoord hoog risico lopen op verkeersongevallen. Bij hypoglycemia unawareness zijn patiënten zich niet gewaar van een hypoglykemie.1 De wetgever heeft daarom bepaald dat zij niet geschikt zijn voor het besturen van een motorvoertuig en dus niet in aanmerking komen voor een rijbewijs (bron: Regeling eisen geschiktheid 2000, wetten.overheid.nl). Zij kunnen pas een rijbewijs krijgen als ze 1 jaar lang geen ernstige hypoglykemie hebben gehad en daarnaast aan enkele voorwaarden van zelfzorg voldoen. Onder een ernstige hypoglykemie wordt verstaan dat er hulp van derden bij noodzakelijk is.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) toetst bij het aanvragen van het eerste rijbewijs of er medische redenen zijn om geen rijbewijs te verstrekken. Bij een patiënt met diabetes volgt een keuring door een onafhankelijke arts. Voor patiënten bij wie diabetes wordt vastgesteld terwijl ze al in het…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Inwendige Geneeskunde, Amsterdam.

Dr. C.T.P. Krediet, arts in opleiding tot internist; prof.dr. J.B.L. Hoekstra, internist.

Contact dr. C.T.P. Krediet (c.t.krediet@amc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 september 2011

Hypoglycemia unawareness: oordeel bewust over rijvaardigheid
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Diabetes mellitus
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties