herziening van de regelgeving

Slaapstoornissen en rijgeschiktheid

Klinische praktijk
Hendrik Stigter
Gert-Jan Lammers
Jos M. Rooyackers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A690
Abstract

Samenvatting

Beroepschauffeurs met het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) zijn vaker betrokken bij een verkeersongeval. De aandoening kan goed worden behandeld en de effecten daarvan zijn vrijwel direct zichtbaar. Behandeling van OSAS liet een significante afname van het aantal verkeersongevallen zien. Op basis van criteria voor adequate behandeling zijn de eisen voor rijgeschiktheid recent via een ministeriële regeling aangepast. De periode dat personen met OSAS ongeschikt waren voor het besturen van personenauto’s bedroeg minimaal 1 jaar en voor het besturen van vrachtwagens en bussen 5 jaar. Die periode is nu teruggebracht tot 2 respectievelijk 3 maanden. De regelgeving is tevens aangepast voor bestuurders met narcolepsie en idiopathische hypersomnolentie, aan wie het gebruik van psychostimulantia in therapeutische dosering is toegestaan. De aangepaste regeling moet onderdiagnostiek voorkomen, kan de verkeersveiligheid bevorderen en dient het maatschappelijk belang.

Auteursinformatie

*Namens de commissie Rijgeschiktheid van personen met OSAS, narcolepsie en idiopathische hypersomnolentie (commissie Rooijackers), waarvan de leden aan het einde van dit artikel worden vermeld.

Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, Utrecht.

Drs. H. Stigter, bedrijfsarts; dr. J.M. Rooyackers, longarts

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Neurologie, Leiden.

Dr. G-J. Lammers, neuroloog.

Contactpersoon: drs. H. Stigter, bedrijfsarts (www.nkal.nl; h.stigter@nkal.nl).

Contact (h.stigter@nkal.nl)

Verantwoording

Behalve de auteurs maakten deel uit van de commissie Rijgeschiktheid van personen met OSAS, narcolepsie en idiopathische hypersomnolentie (commissie Rooijackers; Rijswijk; Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), 2007 (www.cbr.nl)): dr. Nico de Vries, kno-arts, Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, afd. Keel- Neus- en Oorheelkunde, Amsterdam; dr. Petra J.E. Vos, longarts, Rijnstate Ziekenhuis, afd. Longziekten, Arnhem; drs. F.H. de Haan, destijds adviseur Arbeid en Gezondheid, BGZ-Wegvervoer, Gouda; Dennis Wilms, adviseur Arbeid en Gezondheid, BGZ-Wegvervoer, Gouda.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 juli 2009

Ook interessant

Reacties