Rijvaardigheid bij het gebruik van geneesmiddelen

Foto van een achteruitkijkspiegel.
Gé A. Donker
Erna Beers
Ka-Chun Cheung
Roos C. van der Mast
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6213
Abstract

Samenvatting

  • De eisen voor de rijgeschiktheid van mensen die geneesmiddelen gebruiken met invloed op de rijvaardigheid zijn opgenomen in de Regeling eisen geschiktheid 2000 (REG2000).
  • De Gezondheidsraad (GR) heeft de adviezen aangescherpt voor beroepsmatige bestuurders. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit advies vooralsnog niet overgenomen, omdat de implementatie complexer is dan voorzien.
  • De GR adviseert om bij gebruik van psychostimulantia in categorie II of het gebruik van categorie III-antidepressiva, benzodiazepinen, antipsychotica, antihistaminica, anti-epileptica of opioïden de adviezen te volgen die de KNMP heeft geformuleerd.
  • De bewakingsadviezen op verkeersdeelname van de KNMP zijn voor iedereen toegankelijk via www.apotheek.nl en via www.rijveiligmetmedicijnen.nl. Beide websites gebruiken toegankelijke taal (B1-taalniveau).
  • De GR adviseert beter wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar de invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid, standaardprocedures te hanteren om ad-hocbesluiten met betrekking tot de rijvaardigheid te voorkómen, en checklists te gebruiken bij het opstellen van een gezondheidsverklaring door artsen.
Auteursinformatie

Gezondheidscentrum De Weide, Hoogeveen: dr. G.A. Donker, huisarts-epidemioloog. Beers Nascholing en Advies, Hilversum: dr. E. Beers, arts-klinisch farmacoloog. KNMP, Geneesmiddel Informatie Centrum, Den Haag: dr. K.C. Cheung, apotheker. LUMC, Leiden: em. prof.dr. R.C. van der Mast, psychiater.

Contact G.A. Donker (ge.donker@hccnet.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Gé Donker en Erna Beers zijn lid van de commissie Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad; Roos van der Mast is voorzitter van deze commissie.

Auteur Belangenverstrengeling
Gé A. Donker ICMJE-formulier
Erna Beers ICMJE-formulier
Ka-Chun Cheung ICMJE-formulier
Roos C. van der Mast ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties