Presubmissieverzoek

Als Hoofdredactie krijgen wij vaak de vraag of een onderwerp of idee geschikt is voor publicatie in het NTvG. Vaak ontbreekt het ons aan informatie om het verzoek op de juiste waarde te schatten. Wij raden auteurs dan ook aan een formeel presubmissieverzoek in te dienen. Het doel van een presubmissieverzoek is om snelle feedback te krijgen over de mogelijke geschiktheid van een manuscript.

Presubmissieverzoeken zullen worden beoordeeld op geschiktheid en belang voor het brede lezerspubliek van het NTvG. Als je een presubmissie-aanvraag wilt indienen, kun je een e-mail sturen naar presubmissie@ntvg.nl. Het presubmissieverzoek bestaat uit een e-mail van ongeveer 300 woorden die voorziet in een kort antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat is de wetenschappelijke vraag of het belangrijkste klinische probleem?
  2. Wat is de belangrijkste conclusie van het manuscript?
  3. Wat is de aard van de bewijzen ter ondersteuning de conclusie?
  4. Welke betekenis hebben de resultaten voor de dagelijkse praktijk of voor verder onderzoek?
  5. Waarom dienen onze lezers dit artikel te lezen? Wat is er nieuw?
  6. Wanneer is er over dit onderwerp voor het laatst gepubliceerd in het NTvG?


Als je een suggestie voor een dubbelpublicatie wilt doen, ontvangen we graag een pdf van het origineel.

Houd er rekening mee dat een positieve reactie van de hoofdredactie geen toezegging is dat wij later het ingediende manuscript ook daadwerkelijk zullen accepteren. Het zal na indiening de gebruikelijke peer review ondergaan en we kunnen in dit stadium geen uitspraak doen over de kans op publicatie.

Na het indienen van je idee krijg je over het algemeen binnen 10 dagen per e-mail bericht of wij het idee in principe geschikt vinden.