• Maak in een korte inleiding duidelijk waarom de richtlijn relevant is en voor wie deze bedoeld is. Welke gezondheidswinst levert invoering ervan op voor patiënten? 
  • Bespreek vervolgens de belangrijkste aanbevelingen onder kopjes zoals: Diagnostiek, Behandeling, Preventie, Complicaties, Verwijzing en Voorlichting.
  • Bespreek tot slot in een aparte paragraaf de implementatie en mogelijke barrières daarbij.
  • Indien u een flowchart gebruikt: soms is bij een artikel over een richtlijn een stroomschema inzichtelijk, maar vermijd een complete grafische weergave van alle mogelijke diagnostische of therapeutische trajecten.

vorige volgende