Patiëntverklaring

Het publiceren van verhalen over patiënten of beeldmateriaal brengt verantwoordelijkheid over de privacy van de patiënt met zich mee. Er dient uiterst zorgvuldig te worden omgegaan met gegevens van patiënten. We willen daarom van álle patiënten een toestemmingsverklaring, ook in de gevallen dat een patiënt onherkenbaar in beeld is gebracht. Indien het gaat om een fictieve casus ontvangen we ook graag een toestemmingsverklaring. U kunt dan op het formulier aankruisen dat het een fictieve casus betreft. Klik hier voor het formulier ‘Verklaring publicatie toestemming patiënt’.

vorige volgende