Omschrijving rubriek

Het NTvG besteedt aandacht aan belangrijke richtlijnen die voor meerdere specialismen van belang zijn. Een artikel over een richtlijn bespreekt de belangrijkste punten uit een richtlijn, toegankelijk beschreven voor het brede lezerspubliek van het NTvG.

In principe plaatsen we artikelen over richtlijnen alleen op de website. Voor belangrijke richtlijnen  vraagt de redactie vaak een Commentaar dat wel in print verschijnt.

Voorbeeld ‘Richtlijnen’-artikel: www.ntvg.nl/d4470

volgende