Schrijf naast de Nederlandstalige samenvatting een puntsgewijs, Engelstalig abstract van maximaal 150 woorden. Voeg ook de Engelse vertaling van de titel toe. Dit abstract verschijnt alleen op het web en bovendien in PubMed.

vorigevolgende