Tabellen (indien aanwezig)

 • Lever elke tabel aan als een los Word-bestand.
 • Nummer tabellen in dezelfde volgorde als waarin ze in de tekst worden genoemd en controleer of elke tabel ook daadwerkelijk in de tekst genoemd wordt.
 • Gebruik de tabelfunctie van Word, en lever elke waarde aan in een aparte cel. 
 • Voorzie elke tabel van een titel.
 • Zet een nadere uitleg niet in de kop onder de tabel, maar in het onderschrift.
 • Een tabel moet onafhankelijk van de tekst te begrijpen zijn. Verklaar afkortingen en specifieke termen dan ook in het onderschrift.
 • Vermeld niet zowel absolute cijfers als percentages. Gebruik geen percentages bij een n < 100. Maak niet een kolom met én p-waarden én 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI). We geven de voorkeur aan het gebruik van 95%-BI.
 • Vermeld de bron bij gebruik van gegevens van anderen.
 • Bevat uw tabel erg veel gegevens en vermoedt u dat de lezer hierop even zal moeten studeren? Overweeg dan om de tabel om te zetten in een eenvoudiger te begrijpen figuur. Zie ook de instructie Tabellen als figuren.

Toestemming voor overname figuren en tabellen

In een wetenschappelijk artikel mag u informatie van anderen citeren, ook in de vorm van een figuur of een tabel, onder de volgende voorwaarden:

 1. de bron en de naam van de oorspronkelijke schrijver zijn vermeld (als referentie in de literatuurlijst), 
 2. het citaat is inhoudelijk relevant is (dus niet slechts ter illustratie); en 
 3. het citaat maakt slechts een klein onderdeel uit van het artikel.

Figuren en tabellen bij In het kort

Er is ruimte voor 1 tabel of figuur naast de tekst. Soms suggereert de redacteur om een bepaalde tabel of figuur uit het originele artikel te selecteren. Vaak vindt u dan ook een voorstel hiervoor bij de uitnodiging. U kunt ook zelf een voorstel doen voor een tabel of figuur en deze eventueel zelf construeren. Onze ervaring is dat een tabel of figuur uit het originele artikel vaak niet overzichtelijk genoeg of van een te slechte kwaliteit is voor onze printversie.

vorige volgende