Omschrijving rubriek

Een In het kort is een kort artikel om snel informatie over elders gepubliceerd onderzoek te verspreiden. Het kan uitsluitend op uitnodiging van de redactie worden ingediend.

Voorbeeld ‘In het kort’-artikel: www.ntvg.nl/d4612

volgende