Een In het kort heeft de volgende subkopjes:

 • Waarom dit onderzoek?
  • Leg uit wat de relevantie is van het onderzoek.
 • Onderzoeksvraag
  • In één zin geeft u de onderzoeksvraag weer.
 • Hoe werd dit onderzocht?
  • Beschrijf kort het soort onderzoek; de aard en de omvang van de populatie en de belangrijkste uitkomstmaten.
 • Belangrijkste resultaten
  • Geef kort en bondig de belangrijkste uitkomsten. Let op dat die een antwoord zijn op de vraag hierboven. Geef zo nodig betrouwbaarheidsintervallen en bij voorkeur geen p-waarden.
 • Consequenties voor de praktijk
  • Zet de resultaten in perspectief. Wat betekenen ze voor de zorg in Nederland? We vragen dus niet om een samenvatting van de resultaten of een vertaling van de conclusie van het abstract. De tekst onder dit kopje mag wat uitgebreider zijn.

vorige volgende