Omschrijving rubriek

Een manuscript in de rubriek Gezonde Zorg valt binnen de serie ‘Leren van (de)implementeren’. Het zal altijd gepaard gaan met een commentaar dat geschreven wordt door een journalist op basis van een gesprek met een panel. De twee manuscripten worden aan elkaar gerelateerd en komen open op de website van het NTvG te staan.

Leren van (de)implementeren

De redactie van het NTvG wil in haar tijdschrift graag aandacht geven aan voorbeelden van medisch handelen waarmee is gestopt omdat de (be)handeling niet effectief of onnodig was, of aan voorbeelden van medisch handelen die zouden kunnen worden gestopt. Met deze serie willen we artsen inspireren en laten meedenken over een duurzame Gezonde Zorg. Zoals gebruikelijk bij het NTvG worden artikelen naar referenten gestuurd. Artikelen die geaccepteerd zijn voor publicatie, zullen in een apart commentaar worden besproken door een panel van deskundigen. Zij kijken onder andere naar de maatschappelijke impact van de casus.
De redactie van het NTvG roept auteurs die een bijdrage willen leveren in deze rubriek op om allereerst een ‘presubmissieverzoek’ in te dienen. Het doel van een presubmissieverzoek is om snelle feedback te krijgen over de mogelijke geschiktheid van een manuscript. Presubmissieverzoeken zullen worden beoordeeld op geschiktheid en belang voor het brede lezerspubliek van het NTvG. Als u een presubmissieaanvraag wilt indienen, kunt u een e-mail sturen naar presubmissie@ntvg.nl. Het presubmissieverzoek bestaat uit een e-mail van ongeveer 300 woorden die kort antwoord geeft op een aantal vragen die u online kunt vinden.

volgende