Een manuscript in de rubriek Gezonde Zorg begint met een pakkende introductie waarin beschreven wordt waarom dit onderwerp relevant is, bij voorkeur met verwijzing(en) naar de actualiteit, en wat het artikel de lezer biedt. Hierna volgt de hoofdtekst die uit de volgende kopjes bestaat:

(Be)handeling

 • De medische interventie die toegepast werd en de wetenschappelijke basis hiervoor (als deze er al is); waarom is deze interventie destijds (breed) ingevoerd?
 • Waarom moest er gestopt worden met deze behandelwijze/diagnostische interventie?
 • Welke nieuwe aanpak is er nu?

De aandoening

 • Voor welke aandoening wordt/werd deze interventie toegepast?
 • Hoeveel mensen worden per jaar gediagnosticeerd en/of behandeld voor deze aandoening/klacht?
 • Hoe ontwikkelt zich het aantal patiënten in de tijd? (toename, stationair, afname?)
 • Wat is de impact van de aandoening op  levensverwachting, kwaliteit van leven, mogelijke latere gevolgen, complicaties?

Wat is het resultaat?

 • In welke mate is de patiënt nu beter af? En de maatschappij?
 • Hoeveel patiënten worden er nu volgens het nieuwe protocol behandeld en hoeveel nog volgens het oude? Of op de nieuwe manier behandeld en hoeveel op de oude?
 • Hoeveel tijd is er verstreken sinds het beschikbaar komen van bewijs voor een betere aanpak en het vervangen van de oude behandeling?
 • Wat waren de belangrijkste factoren  die bijdroegen aan deïmplementatie van de oude behandeling? En de nieuwe aanpak breed geïmplementeerd te krijgen?
 • Wat waren de grootste obstakels om de oude aanpak te deïmplementeren en de nieuwe aanpak breed geïmplementeerd te krijgen?
 • Wat vinden patiënten ervan?
 • Worden de oude aanpak nog steeds aangeboden/toegepast?  Waarom?

Financiële aspecten

 • Hoeveel kostte de oude behandeling en hoeveel de nieuwe?
 • Wat zijn de geschatte besparingen voor de zorg?
 • Hoe is een eventuele terugval in omzet binnen de vakgroep / beroepsgroep opgevangen?

vorige volgende