Docent-studentratio
Open

04-09-2014
Hassina Bahadurzada
Over de auteur: 

Hassina Bahadurzada is derdejaarsstudent aan de UvA. Ze vertelt in deze weekboeken uit eigen ervaring hoe belangrijk de rol van de docent is in het onderwijs. 4 weken lang schrijft ze over wat een optimaal onderwijsklimaat kenmerkt (h.bahadurzada@amc.uva.nl).

Academisch onderwijs verandert. Het rendement wordt steeds belangrijker en ook geneeskunde ontkomt hier niet aan. Als studentlid in de schrijfclub van de nieuwe bachelorfase zie ik hoe colleges geleidelijk plaatsmaken voor kleinschaligere vormen van onderwijs. Er wordt steeds meer gestreefd naar een docent-studentratio van 1:16.

De gedachte achter een ratio van 1:16 is dat bij deze verhouding de docent beter in staat is om de ontwikkeling van de studenten te volgen. De docent leert de individuele student kennen en kan deze gerichter van feedback voorzien. Als dit al mogelijk is met 1:16, vraag ik me toch af hoe dit zou zijn met ...