Waardering

Hassina Bahadurzada
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:B1083

Hassina Bahadurzada is derdejaarsstudent aan de UvA. Ze vertelt in deze weekboeken uit eigen ervaring hoe belangrijk de rol van de docent is in het onderwijs. 4 weken lang schrijft ze over wat een optimaal onderwijsklimaat kenmerkt (h.bahadurzada@amc.uva.nl).

Als student zie je eigenlijk alleen maar docenten binnen het AMC. Ondanks dat 95% van de docenten daar in een witte jas staat, zien wij enkel de docent in deze persoon. Dat is wellicht ook niet zo raar, aangezien dit de enige rol is waarin wij met elkaar in aanraking komen. Hier zit echter een keerzijde aan: we kunnen soms moeilijk begrip opbrengen voor iemand die eigenlijk geen tijd voor onderwijs heeft. Waarom staan niet alle docenten met hetzelfde enthousiasme daar voor ons?

Na navraag bij docenten blijkt het probleem niet zozeer te liggen in het geven als wel in…

Bevlogenheid
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties