Welke medisch-wetenschappelijke tijdschriften worden gelezen?

Gebruik van medische bladen door geneeskundestudenten

Onderzoek
Annemijn M. Algra
Friedo W. Dekker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8850
Abstract

Samenvatting

Doel

De rol van medisch-wetenschappelijke tijdschriften in de Nederlandse medische opleiding onderzoeken.

Opzet

Descriptief vragenlijstonderzoek.

Methode

Geneeskundestudenten uit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC; jaar 3 of hoger) werden in 2013 via een e-mail uitgenodigd een online vragenlijst in te vullen. Zij kregen 28 meerkeuzevragen en 11 stellingen over het gebruik van medisch-wetenschappelijke tijdschriften in de medische opleiding voorgelegd. We berekenden de frequenties van de antwoorden per vraag en analyseerden verschillen tussen geneeskundestudenten met 2x2-tabellen.

Resultaten

De vragenlijst werd door 680 (53%) van de 1277 uitgenodigde geneeskundestudenten in het LUMC ingevuld. Onder de respondenten waren coassistenten het beste vertegenwoordigd (56,5%) en had 60,1% ervaring met het doen van onderzoek. Ruim de helft van de studenten (55,7%) las ten minste 1 medisch-wetenschappelijk tijdschrift enkele keren per maand; dit percentage was 38,8% onder derdejaarsstudenten, 49,3% onder vierdejaarsstudenten, 60,0% onder coassistenten en lag hoger onder studenten met onderzoekservaring (63,3%) dan onder studenten zonder onderzoekservaring (44,1%). Bijna 90% van de studenten vond dat het ontwikkelen van academisch en wetenschappelijke vaardigheden al in de bachelorfase van de opleiding dient plaats te vinden.

Conclusie

Geneeskundestudenten maken al vroeg in de medische opleiding gebruik van medisch-wetenschappelijke tijdschriften en dit gebruik neemt verder toe op het moment dat studenten zelf actief onderzoek gaan doen of coschappen lopen. Medische curricula moeten op zo’n manier worden ingericht dat geneeskundestudenten, nog voordat zij zelfstandig gebruik gaan maken van medisch-wetenschappelijk artikelen, op een adequate manier relevante onderzoeksresultaten leren selecteren en interpreteren.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Klinische Epidemiologie, Leiden.

Drs. A.M. Algra, arts-onderzoeker (thans: aios neurologie, afd. Neurologie en Neurochirurgie, Universitair Medisch Centrum Utrecht); prof.dr. F.W. Dekker, epidemioloog.

Contact drs. A.M. Algra, (a.m.algra-3@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: voor dit onderzoek werd door het NTvG een iPad beschikbaar gesteld om onder respondenten te verloten.

Verantwoording

Prof.dr. Y. van der Graaf, adjunct-hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en Hylke Salverda, geneeskundestudent in het Leids Universitair Medisch Centrum, hebben geholpen bij het opzetten van het vragenlijstonderzoek.

Auteur Belangenverstrengeling
Annemijn M. Algra ICMJE-formulier
Friedo W. Dekker ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties