Wat te doen voor kinderen die vaak de SEH bezoeken?

Een kinderhand aan een infuus.
Jan Peter Rake
Joris Fuijkschot
Ties Eikendal
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6813
Abstract

Sommige kinderen zijn frequente bezoekers van de SEH. Ziekenhuizen zouden voor hen een speciaal beleid moeten voeren, net zoals luchtvaartmaatschappijen dat hebben voor ‘frequent flyers’. Niet om ze aan een SEH te binden, maar om ze passender zorg te kunnen bieden.

Maar liefst 12% van de inwoners van Nederland bezoekt jaarlijks een SEH. Voor jonge kinderen tot 4 jaar en ouderen vanaf 65 jaar ligt dit percentage nog hoger.1 De meeste bezoekers komen slechts incidenteel, maar zo’n 2% bezoekt in een periode van een jaar viermaal of vaker een SEH. Daarmee bepalen zij 8% van het totaal aantal bezoeken.2 Deze frequente bezoekers worden minder vaak met de ambulance gebracht, als minder urgent getrieerd, maar wel vaker opgenomen. Zij kenmerken zich vaker door medische of psychosociale kwetsbaarheid.3

Iedereen die op een SEH werkt, herkent dat onder de frequente bezoekers ook kinderen zijn. Buitenlandse studies tonen dit ook aan,4-5 maar onderzoek naar de Nederlandse situatie ontbrak tot voor kort. In een onderzoek waarvan elders in het NTvG een beknopte samenvatting staat (D7172), tonen onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam nu aan dat van de kinderen die…

Auteursinformatie

Radboudumc, Amalia Kinderziekenhuis, Nijmegen: dr. J.P. Rake, kinderarts-medisch directeur; dr. J. Fuijkschot, kinderarts. Radboudumc, afd. SEH, Nijmegen: drs. T. Eikendal, SEH arts KNMG en afdelingshoofd.

Contact J.P. Rake (JanPeter.Rake@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Jan Peter Rake ICMJE-formulier
Joris Fuijkschot ICMJE-formulier
Ties Eikendal ICMJE-formulier
Kenmerken van kinderen die veelvuldig de SEH bezoeken

Ook interessant

Reacties