Screening op kwetsbaarheid bij ouderen op de SEH

Klinische praktijk
Carmen S. van Dam
Marijke C. Trappenburg
Mike J.L. Peters
Laura C. Blomaard
Jacinta A. Lucke
Simon P. Mooijaart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3538
Abstract

Samenvatting

  • Bij acuut zieke ouderen is er een hoog risico op ongewenste gezondheidsuitkomsten, zoals functieverlies, zorgafhankelijkheid of overlijden.
  • Screeninginstrumenten kunnen helpen om op de SEH ouderen te identificeren bij wie het risico op ongewenste uitkomsten hoog is.
  • Een uitgebreid geriatrisch onderzoek (‘comprehensive geriatric assessment’, CGA) en passende interventies, zoals inventarisatie van benodigde nazorg, ontslaginstructies en ‘advance care planning’ (ACP), kunnen helpen om de uitkomsten te verbeteren.
  • Implementatie van screening op kwetsbaarheid op de SEH vereist een toegesneden aanpak.
  • De huidige screeninginstrumenten verschillen in de populatie waarvoor ze bedoeld zijn, het moment waarop ze toegepast moeten worden, de uitkomstmaten en voorspellende eigenschappen. De APOP-screener is in Nederlandse ziekenhuizen ontwikkeld en gevalideerd.
  • Een screeningsinstrument is onderdeel van brede scholing, bewustwording, aanpassing van zorgprocessen en protocollen en implementatie van passende interventies die zijn gericht op het verbeteren van uitkomsten voor acuut zieke ouderen.
Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afd. Interne Geneeskunde, sectie Ouderengeneeskunde, Amsterdam: drs. C.S. van Dam, aios interne geneeskunde (tevens: Ziekenhuis Amstelland en Zaans Medisch Centrum, afd. Interne geneeskunde); dr. M.C. Trappenburg, internist-ouderengeneeskunde; dr. M.J.L. Peters, internist-ouderengeneeskunde en vasculaire geneeskunde. LUMC, afd. Interne Geneeskunde, sectie Ouderengeneeskunde, Leiden: drs. L.C. Blomaard, promovenda; dr. J.A. Lucke, aios SEH KNMG; dr. S.P. Mooijaart, internist-ouderengeneesunde.

Contact C.S. van Dam (c.vandam@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Carmen S. van Dam ICMJE-formulier
Marijke C. Trappenburg ICMJE-formulier
Mike J.L. Peters ICMJE-formulier
Laura C. Blomaard ICMJE-formulier
Jacinta A. Lucke ICMJE-formulier
Simon P. Mooijaart ICMJE-formulier
Ouderen screenen op kwetsbaarheid?

Ook interessant

Reacties