Screening op kwetsbaarheid bij ouderen op de SEH

Stand van zaken
18-11-2019
Carmen S. van Dam, Marijke C. Trappenburg, Mike J.L. Peters, Laura C. Blomaard, Jacinta A. Lucke en Simon P. Mooijaart

Samenvatting

  • Bij acuut zieke ouderen is er een hoog risico op ongewenste gezondheidsuitkomsten, zoals functieverlies, zorgafhankelijkheid of overlijden.
  • Screeninginstrumenten kunnen helpen om op de SEH ouderen te identificeren bij wie het risico op ongewenste uitkomsten hoog is.
  • Een uitgebreid geriatrisch onderzoek (‘comprehensive geriatric assessment’, CGA) en passende interventies, zoals inventarisatie van benodigde nazorg, ontslaginstructies en ‘advance care planning’ (ACP), kunnen helpen om de uitkomsten te verbeteren.
  • Implementatie van screening op kwetsbaarheid op de SEH vereist een toegesneden aanpak.
  • De huidige screeninginstrumenten verschillen in de populatie waarvoor ze bedoeld zijn, het moment waarop ze toegepast moeten worden, de uitkomstmaten en voorspellende eigenschappen. De APOP-screener is in Nederlandse ziekenhuizen ontwikkeld en gevalideerd.
  • Een screeningsinstrument is onderdeel van brede scholing, bewustwording, aanpassing van zorgprocessen en protocollen en implementatie van passende interventies die zijn gericht op het verbeteren van uitkomsten voor acuut zieke ouderen.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing