Delirium, valincidenten en overlijden bij oudere ziekenhuispatiënten

Voorspellende waarde VMS-thema 'Kwetsbare ouderen'

Onderzoek
Frederike M.M. Oud
Sophia E.J.A. de Rooij
Truus Schuurman
Karlijn M. Duijvelaar
Barbara C. van Munster
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8491
Abstract

Samenvatting

Doel

Het vaststellen van de voorspellende waarde van de screeningsvragen voor delirium, valincidenten en mortaliteit, zoals ze zijn vastgelegd in het veiligheidsmanagementsysteem(VMS)-thema 'Kwetsbare ouderen'.

Opzet

Retrospectieve, observationele studie.

Methode

We selecteerden alle patiënten ≥ 70 jaar die ≥ 24 h opgenomen waren op niet-IC-afdelingen in het Deventer Ziekenhuis in de periode 28 maart-9 juni 2011. Bij opname werd de VMS-screening afgenomen door een onderzoeker. Tijdens de opname werden de aanwezigheid van delirium en van valincidenten geregistreerd. Er werd 6 maanden na opname informatie verzameld over de mortaliteit.

Resultaten

We includeerden 688 patiënten met een mediane leeftijd van 78,7 jaar (spreiding: 70,0-97,1); 50,7% was man. De sensitiviteit van de deliriumrisicoscreening was 82% en de specificiteit 62%. De sensitiviteit van de valrisicoscreening was 63% en de specificiteit 65%. Onafhankelijke voorspellers voor overlijden binnen 6 maanden bleken deliriumrisico (oddsratio (OR): 2,3; 95%-BI: 1,1-3,2), ondervoeding (OR: 2,1; 95%-BI: 1,3-3,5), opname voor een niet-snijdend specialisme (OR: 3,0; 95%-BI: 1,8-5,1) en hogere leeftijd (OR: 1,1; 95%-BI: 1,0-1,1). Patiënten met meer risicofactoren volgens het VMS-thema 'Kwetsbare ouderen' hadden een hoger risico op overlijden (p < 0,001).

Conclusie

De deliriumrisicoscreening is een redelijk betrouwbare methode om patiënten met een hoog risico hierop te identificeren; de sensitiviteit van de valrisicoscreening is matig. Het aantal positieve risicofactoren correleert met sterfte en kan daarom gezien worden als maat voor kwetsbaarheid.

Auteursinformatie

Deventer Ziekenhuis, afd. Geriatrie, Deventer.

F.M.M. Oud, MSc, anios klinische geriatrie (thans: aios klinische geriatrie); drs. T. Schuurman, klinisch geriater.

UMCG, afd. Interne Geneeskunde, Groningen.

Prof.dr. S.E.J.A. de Rooij, internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater (tevens: Academisch Medisch Centrum, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam).

Gelre Ziekenhuis, afd. Geriatrie, Apeldoorn/Zutphen.

Dr. B.C. van Munster, internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater; drs. K.M. Duijvelaar, klinisch geriater.

Contact F.M.M. Oud, MSc (f.oud@dz.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Drs. J. Bruijns, coassistent (thans: aios klinische geriatrie, cluster Zuid-Oost), verzamelde de uitgangswaarden en verzorgde de gegevensinvoer.

Auteur Belangenverstrengeling
Frederike M.M. Oud ICMJE-formulier
Sophia E.J.A. de Rooij ICMJE-formulier
Truus Schuurman ICMJE-formulier
Karlijn M. Duijvelaar ICMJE-formulier
Barbara C. van Munster ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties