Functieverlies ouderen bij acute opname in ziekenhuis

Bianca M. Buurman
Sophia E. de Rooij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8185
Abstract

In de serie Oud, (g)een probleem? publiceren we het komend jaar een groot aantal artikelen over complexe zorg voor ouderen. De serie is deels gebaseerd op uitkomsten van het onderzoeksprogramma Nationaal Programma Ouderen. Jacobijn Gussekloo, hoogleraar huisartsgeneeskunde in het LUMC, en Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie in het Radboudumc, vormen de gastredactie.

Samenvatting

  • Een deel van de 65-plussers heeft na acute ziekenhuisopname te maken met nieuwe beperkingen in het dagelijks functioneren, gedefinieerd als ‘functieverlies’.
  • Functieverlies wil zeggen dat zij essentiële dagelijkse activiteiten als zichzelf wassen, aankleden en lopen niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren.
  • Eenmaal verloren functies zijn moeilijk te herstellen.
  • Ouderen met functieverlies ervaren een lagere kwaliteit van leven en hebben vaak permanent thuiszorg nodig.
  • Door tijdens het verblijf in het ziekenhuis systematisch in kaart te brengen hoe de patiënt daarvóór functioneerde, de patiënt vroeg te mobiliseren en goede revalidatie- en nazorg te geven, kan functieverlies tegengegaan worden. Deze interventies worden echter nog lang niet altijd ingezet.
  • Tot nu toe lukt het maar bij een beperkt deel van de ouderen om functieverlies tegen te gaan. Belangrijke onderzoeksvragen zijn onder andere of alle ouderen kunnen herstellen van functieverlies, welke mechanismen de grootste impact hebben op functieverlies en hoe deze mechanismen te beïnvloeden zijn.
Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Geriatrie-Ouderengeneeskunde, Amsterdam.

Dr. B.M. Buurman, verpleegkundige en gezondheidswetenschapper (tevens: Yale University, Dept. Internal Medicine, Section of Geriatric Medicine, New Haven, USA); prof.dr. S.E. de Rooij, internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater (tevens: UMC Groningen, Universitair Centrum Ouderengeneeskunde, Groningen).

Contact dr. B.M. Buurman (b.m.vanes@amc.uva.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Bianca M. Buurman ICMJE-formulier
Sophia E. de Rooij ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie

Ook interessant

Reacties