Oost west, thuis toch echt het best?

Een borduurring waar stof tussen gespannen is. Op de stof is een huis en de tekst 'home sweet home' geborduurd.
Bianca M. Buurman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6253
Abstract

Voor ouderen is een ziekenhuisopname op zichzelf riskant, onder meer vanwege het risico op een delier. Een Brits onderzoek, dat elders in het NTvG is samengevat, laat zien dat een ziekenhuisopname kan worden vervangen door een geriatrische analyse en ziekenhuisbehandeling in de thuissituatie. Wat zijn daar de voordelen van? En wat is er voor nodig om deze thuisbehandeling in Nederland te laten slagen?

De Britse onderzoekers laten zien dat ziekenhuiszorg voor oudere patiënten met een infectie of een exacerbatie van een chronische aandoening veilig kan worden verplaatst naar de thuissituatie.1 Op een aantal punten zijn de uitkomsten van thuisbehandeling gelijk aan die van een ziekenhuisbehandeling, zoals het aantal heropnames en de sterfte. De patiënten zelf zijn echter tevredener over de zorg thuis. Ook verhuizen ze minder vaak naar een verpleeghuis na 6 maanden en hebben ze minder vaak een delier. Dat is grote winst en in Nederland kan deze zorg op grotere schaal worden ingezet. In dit artikel gaan wij eerst in op de impact van een acute ziekenhuisopname op kwetsbare ouderen en de winst van een ziekenhuisbehandeling thuis (‘hospital-at-home’) en vervolgens bespreken we hoe we in Nederland de verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de thuissituatie kunnen stimuleren.

Impact van een acute ziekenhuisopname

Jaarlijks worden in Nederland bijna 300.000 ouderen acuut opgenomen in…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Interne-Ouderengeneeskunde en afd. Ouderengeneeskunde, Amsterdam: prof.dr. B.M. Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg.

Contact B.M. Buurman (b.m.vanes@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Bianca M. Buurman ICMJE-formulier
Zorg voor zieke ouderen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties