10 tips voor een goede transmurale overdracht

Klinische praktijk
Rosanne van Seben
Suzanne E. Geerlings
Bianca M. Buurman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1031
Abstract

Samenvatting

Met een transmurale overdracht worden de verantwoordelijkheden voor de patiënt door de behandelend arts, verpleegkundige, paramedicus of apotheker in het ziekenhuis overgedragen aan de volgende zorgverlener. Een goede transmurale overdracht is belangrijk om de continuïteit van zorg te waarborgen. De ontslagbrief arriveert echter vaak pas laat of is niet compleet. Bovendien wordt de patiënt nauwelijks betrokken bij zijn of haar eigen overdracht. De risico’s van een onvolledige overdracht kunnen groot zijn. Meer dan de helft van de vermijdbare complicaties die plaatsvinden na ontslag, is toe te schrijven aan slechte communicatie tussen de verschillende zorgverleners in het ziekenhuis en de eerste lijn. Door bepaalde aanpassingen komt de transmurale overdracht centraler te staan tijdens de ziekenhuisopname. Standaardiseer bijvoorbeeld het ontslagproces en de inhoud van transmurale overdracht, plan een streefontslagdatum, begin tijdig met het verzamelen van informatie voor de overdracht en betrek de patiënt bij zijn overdracht.

Auteursinformatie

AMC, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

R. van Seben, MSc, gezondheidswetenschapper; prof.dr. S.E. Geerlings, internist; dr. B.M. Buurman, verpleegkundige en senior onderzoeker.

Contact dr. B.M. Buurman (b.m.vanes@amc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rosanne van Seben ICMJE-formulier
Suzanne E. Geerlings ICMJE-formulier
Bianca M. Buurman ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Praktische tips
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties