Communicatie rondom ontslag van terminale patiënten

Schoolbordtekening van een envelop. Vlak onder de tekening wordt een hand op gehouden.
Patrick W. Dielissen
Marieke H.J. van den Beuken-van Everdingen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6575
Abstract

Elke zorgverlener zal beamen dat continuïteit van zorg van groot belang is, vooral tijdens de palliatieve of terminale fase. Interprofessioneel samenwerken moet borg staan voor een soepele overgang van de zorg in het ziekenhuis naar de zorg thuis, in een verpleeghuis of in een hospice. Daar is meer communicatie voor nodig dan een ontslagbrief alleen.

De ontslagbrief is een middel om te communiceren over een gezamenlijk zorgplan of ondersteuningsplan bij een beperkte levensverwachting. Een artikel van Engel en collega’s, dat elders in het NTvG is samengevat, laat zien dat we de ontslagbrief niet als enige, maar als één van de communicatiemiddelen moeten zien. Engel beschrijft dat in ontslagbrieven regelmatig betekenisvolle informatie ontbrak, zoals informatie over keuzes rondom het levenseinde (medisch dossier: 52%; brief: 28%) of de beperkte levensverwachting (medisch dossier: 70%; brief: 53%). Haar opvallendste bevinding betrof het moment waarop de brief werd verzonden; slechts 6% van de brieven werd binnen 2 dagen na ontslag verzonden. De resultaten maken duidelijk dat voor continuïteit van zorg meer communicatie nodig is dan een ontslagbrief alleen. Deze bevindingen sluiten aan bij eerder onderzoek.1,2

Communicatie in de palliatieve en terminale zorg

Communicatie in de palliatieve en terminale zorg, als onderdeel van interprofessioneel samenwerken, moet vaak via meerdere kanalen…

Auteursinformatie

Radboudmc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: dr. P.W. Dielissen, huisarts.Maastricht UMC+, Expertisecentrum palliatieve zorg, Maastricht: prof.dr. M.H.J. van den Beuken-van Everdingen, internist.

Contact P.W.Dielissen (pdielissen@mc-onderdelinde.nl)pdielissen@mc-onderdelinde.nl (pdielissen@mc-onderdelinde.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Patrick W. Dielissen ICMJE-formulier
Marieke H.J. van den Beuken-van Everdingen ICMJE-formulier
Kwaliteit van ontslagbrieven van terminale patiënten
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Oncologie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties