Kwaliteit van ontslagbrieven van terminale patiënten

Schoolbordtekening van een envelop. Vlak onder de tekening wordt een hand op gehouden.
Ellyze van Asbeck
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D6512

Waarom dit onderzoek?

Wanneer patiënten worden ontslagen na een ziekenhuisopname is het voor de continuïteit van zorg van belang om de huisarts tijdig en volledig te informeren. Dit is in met name belangrijk bij patiënten die niet meer curatief behandeld kunnen worden.

Onderzoeksvraag

Wanneer worden ontslagbrieven gestuurd na ziekenhuisopname bij…

Auteursinformatie

Contact E. van Asbeck (e.vanasbeck@ntvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Communicatie rondom ontslag van terminale patiënten
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Huisartsgeneeskunde
Oncologie

Gerelateerde artikelen

Reacties