Overdracht van medicatiegegevens

Een hels karwei
Klinische les
07-10-2019
Patty J.I. Teeuwisse, Carolien M.J. van der Linden, Bianca M. Buurman, C. (Kees) Kramers, Han Paul Spiers en Fatma Karapinar-Çarkit

Dames en Heren,

Polyfarmacie komt vaak voor bij patiënten met multimorbiditeit. Deze patiënten verplaatsen zich ook frequent tussen zorginstellingen, waarbij het risico bestaat dat informatie over hun medicatiegebruik verloren gaat. Een goede medicatieoverdracht is essentieel om informatieverlies en de bijbehorende risico’s voor de patiënt te vermijden. Medicatieoverdracht vraagt tijd, aandacht en een inschatting van wat een volgende zorgverlener nodig heeft om continuïteit van zorg te bewerkstelligen. Wij zullen het belang hiervan illustreren aan de hand van 2 patiëntbeschrijvingen.

Patiënt A is een laaggeletterde, 82-jarige vrouw. Zij wordt opgenomen op de afdeling Geriatrie vanwege een delier bij onder andere hypercalciëmie, wat blijkt te berusten op hyperparathyreoïdie. Tijdens opname wordt de hypercalciëmie gecorrigeerd met cinacalcet. Dit leidt echter tot hypocalciëmie, waarop zij behandeld wordt met calciumcarbonaat 500 mg 2 dd. Bij ontslag krijgt zij calciumcarbonaat 500 mg 2 dd voorgeschreven. Een maand later stopt de huisarts de calciumsuppletie, omdat de serumcalciumconcentratie van patiënte stijgt. 10 maanden na de opname bij de Geriatrie wordt patiënte opgenomen op de afdeling Cardiologie, alwaar de calciumsuppletie per abuis wordt herstart op basis van de ontslagbrief van de eerdere opname. De behandeling met calciumcarbonaat wordt voortgezet in het verpleeghuis waar patiënte 2 maanden revalideert. Na thuiskomst uit het verpleeghuis signaleert de openbare apotheek de ongewenste herstart van de behandeling met calciumcarbonaat. Patiënte blijkt dan opnieuw hypercalciëmie te hebben.

 

Patiënt B is een thuiswonende, 84-jarige vrouw. Zij heeft de ziekte ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing