Een hels karwei

Overdracht van medicatiegegevens

Klinische praktijk
Patty J.I. Teeuwisse
Carolien M.J. van der Linden
Bianca M. Buurman
C. (Kees) Kramers
Han Paul Spiers
Fatma Karapinar-Çarkit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3679
Abstract

Dames en Heren,

Polyfarmacie komt vaak voor bij patiënten met multimorbiditeit. Deze patiënten verplaatsen zich ook frequent tussen zorginstellingen, waarbij het risico bestaat dat informatie over hun medicatiegebruik verloren gaat. Een goede medicatieoverdracht is essentieel om informatieverlies en de bijbehorende risico’s voor de patiënt te vermijden. Medicatieoverdracht vraagt tijd, aandacht en een inschatting van wat een volgende zorgverlener nodig heeft om continuïteit van zorg te bewerkstelligen. Wij zullen het belang hiervan illustreren aan de hand van 2 patiëntbeschrijvingen.

Patiënt A is een laaggeletterde, 82-jarige vrouw. Zij wordt opgenomen op de afdeling Geriatrie vanwege een delier bij onder andere hypercalciëmie, wat blijkt te berusten op hyperparathyreoïdie. Tijdens opname wordt de hypercalciëmie gecorrigeerd met cinacalcet. Dit leidt echter tot hypocalciëmie, waarop zij behandeld wordt met calciumcarbonaat 500 mg 2 dd. Bij ontslag krijgt zij calciumcarbonaat 500 mg 2 dd voorgeschreven. Een maand later stopt de huisarts de calciumsuppletie, omdat de serumcalciumconcentratie van patiënte stijgt. 10 maanden na de opname bij de Geriatrie wordt patiënte opgenomen op de afdeling Cardiologie, alwaar de calciumsuppletie per abuis wordt herstart op basis van de ontslagbrief van de eerdere opname. De behandeling met calciumcarbonaat wordt voortgezet in het verpleeghuis waar patiënte 2 maanden revalideert. Na thuiskomst uit het verpleeghuis signaleert de openbare apotheek de ongewenste herstart van de behandeling met calciumcarbonaat. Patiënte blijkt dan opnieuw hypercalciëmie te hebben.

Patiënt B is een thuiswonende, 84-jarige vrouw…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam. Afd. Klinische Farmacie: drs. P.J.I. Teeuwisse, ziekenhuisapotheker i.o. en klinisch farmacoloog i.o. Afd. Ouderengeneeskunde: prof.dr. B.M. Buurman, onderzoeker. Catharina Ziekenhuis, afd. Geriatrie, Eindhoven: dr. C.M.J. van der Linden, klinisch geriater en klinisch farmacoloog. Radboudumc, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen: prof.dr. C. Kramers, internist en klinisch farmacoloog (tevens: afd. Farmacologie-Toxicologie). Eindhoven: H.P. Spiers, huisarts. OLVG, afd. Klinische Farmacie, Amsterdam: dr. F. Karapinar-Çarkit, ziekenhuisapotheker en epidemioloog.

Contact F. Karapinar-Çarkit (f.karapinar@olvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Patty J.I. Teeuwisse ICMJE-formulier
Carolien M.J. van der Linden ICMJE-formulier
Bianca M. Buurman ICMJE-formulier
C. (Kees) Kramers ICMJE-formulier
Han Paul Spiers ICMJE-formulier
Fatma Karapinar-Çarkit Niet beschikbaar
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie

Gerelateerde artikelen

Reacties