De rol van de voorschrijver

Vermindering van de milieu-impact van medicatie

Illustratie van een wereld die rond, ovaal en plat is
Joost D. Piët
Patty J.I. Teeuwisse
Kim C.E. Sigaloff
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2024;168:D7985
Abstract

Medicijnen hebben een aanzienlijke impact op het milieu. Voorschrijvers moeten daarom onnodig medicijngebruik tegengaan en bij gelijkwaardige effectiviteit kiezen voor het milieuvriendelijkste alternatief. Een overzicht van de huidige mogelijkheden en de toekomst van milieubewust voorschrijven.

Samenvatting

Medicatie vormt een onderdeel van de gezondheidszorg waar potentieel veel winst te behalen valt op het gebied van milieubelasting. Voorschrijvers kunnen op diverse manieren bijdragen aan het verminderen van de milieu-impact door medicijnen. Zij kunnen onnodig gebruik en verspilling van medicatie verminderen en via concrete adviezen de directe en indirecte milieueffecten van voorgeschreven medicatie verlagen. Door een gebrek aan informatie is het nog nauwelijks mogelijk om te kiezen voor de meest milieuvriendelijke alternatieven. Verder onderzoek hiernaar en meer transparantie op dit gebied is essentieel om dit in de toekomst wel mogelijk te maken.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Amsterdam. Afd. Interne Geneeskunde: drs. J.D. Piët, arts-docent en promovendus farmacotherapie, klinisch farmacoloog in opleiding. Afd. Klinische Farmacologie en Apotheek: drs. P.J.I. Teeuwisse, ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog. Afd. Interne Geneeskunde: dr. K.C.E. Sigaloff, internist-infectioloog en klinisch farmacoloog.

Contact J.D. Piët (j.piet@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Joost Piët is coördinator van het project ‘PlanED Prescribing’. Kim Sigaloff is lid van de commissie ‘de Groene Internist’ van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

Auteur Belangenverstrengeling
Joost D. Piët ICMJE-formulier
Patty J.I. Teeuwisse ICMJE-formulier
Kim C.E. Sigaloff ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Dit artikel wordt besproken in#35 Lymeziekte herkennen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties