Risicostratificatie van acuut opgenomen oudere patiënten

Sterfte en functieverlies na ziekenhuisverblijf

Onderzoek
Bianca M. Buurman
Jita Hoogerduijn
Elisabeth A. van Gemert
Rob J. de Haan
Marieke Schuurmans
Sophia E. de Rooij
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5053
Abstract

Samenvatting

Doel

Het onderzoeken van de klinische kenmerken, de sterfte en het functieverlies van acuut in het ziekenhuis opgenomen oudere patiënten, ingedeeld in groepen met verschillend risico op functieverlies.

Opzet

Beschrijvend, prospectief cohortonderzoek in 3 ziekenhuizen.

Methode

Patiënten van 65 jaar en ouder die in de periode 2006-2009 acuut voor minstens voor 48 uur in het ziekenhuis werden opgenomen, konden deelnemen. In totaal werden naast de acute en chronische aandoeningen bij opname ook 19 condities of kenmerken gemeten die bij ouderen voorkomen. Bij analyse werden patiënten op grond van de ‘Identification of seniors at risk-hospitalized patients’ (ISAR-HP)-risicoscore ingedeeld in 3 categorieën: laag, intermediair en hoog risico op functieverlies. Het functioneren van de patiënten werd 3 en 12 maanden na opname in het ziekenhuis vastgesteld.

Resultaten

In totaal namen 639 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 78 jaar deel aan het onderzoek. In totaal hadden 27%, 33% en 40% van de patiënten een respectievelijk laag, gemiddeld en hoog risico op functieverlies. Patiënten met een laag risico hadden minder geriatrische condities (gemiddeld 2,2) dan patiënten met het hoogste risico op functieverlies (gemiddeld 5,1 geriatrische condities). Van deze laatste groep had 69% 12 maanden na opname te maken met onherstelbaar functieverlies of was overleden.

Conclusie

Middels een eenvoudige risicoscore bij opname kunnen patiënten worden ingedeeld in risicogroepen met verschillende klinische kenmerken en verschillende uitkomsten van de ziekenhuisbehandeling. Deze benadering zou in de klinische situatie behulpzaam kunnen zijn bij het leveren van patiëntenzorg op maat.

Auteursinformatie

* Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in PLoS One (2012;7:e29621) met als titel ‘Clinical characteristics and outcomes of hospitalized older patients with distinct risk profiles for functional decline: a prospective cohort study’. Afgedrukt met toestemming.

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Inwendige geneeskunde, onderafd. Geriatrie-Ouderengeneeskunde: dr. B.M. Buurman, onderzoeker; drs. E.A. van Gemert, verpleegkundige; dr. S.E. de Rooij, internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater.

Clinical Research Unit: prof.dr. R.J. de Haan, epidemioloog.

Hogeschool Utrecht, Faculteit Gezondheidszorg, Utrecht.

Dr. J. Hoogerduijn, onderzoeker.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afd. Revalidatie, Verplegingswetenschappen en Sportgeneeskunde, Utrecht.

Prof.dr. M.J. Schuurmans, verplegingswetenschapper.

Contact dr. S.E. de Rooij (s.e.derooij@amc.uva.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: dit onderzoek is door ZonMw gefinancierd.
Aanvaard op 21 mei 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Bianca M. Buurman ICMJE-formulier
Jita Hoogerduijn ICMJE-formulier
Elisabeth A. van Gemert ICMJE-formulier
Rob J. de Haan ICMJE-formulier
Marieke Schuurmans ICMJE-formulier
Sophia E. de Rooij ICMJE-formulier
Risicostratificatie op de Spoedeisende Hulp, een must

Ook interessant

Reacties