Retrospectieve analyse van opnames in een academisch ziekenhuis

Ongeplande heropnames bij kwetsbare ouderen

Onderzoek
Maarten J.H. van der Ven
Yvonne Schoon
Marcel G.M. Olde Rikkert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9211
Abstract

In de serie Oud, (g)een probleem? publiceren we het komend jaar een groot aantal artikelen over complexe zorg voor ouderen. De serie is deels gebaseerd op uitkomsten van het onderzoeksprogramma Nationaal Programma Ouderen. Jacobijn Gussekloo, hoogleraar huisartsgeneeskunde in het LUMC, en Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie in het Radboudumc, vormen de gastredactie.

Samenvatting

Doel

Het bepalen van de prevalentie en voorspellers van heropname van patiënten van 65 jaar en ouder.

Opzet

Retrospectieve gegevensanalyse.

Methode

Met een dossieranalyse identificeerden we het aantal heropnames en de patiëntkenmerken van alle opgenomen patiënten van 65 jaar en ouder in de periode 29 september 2013-4 oktober 2014 in het Radboudumc. Tevens maakten we gebruik van gegevens uit de Veiligheidsmanagementsysteem(VMS)-screeningsbundel voor kwetsbare ouderen. Met logistische-regressieanalyse onderzochten we voorspellers van heropname.

Resultaten

Van alle opgenomen ouderen werd 10,9% (95%-BI: 10,2-11,7) heropgenomen binnen 30 dagen na ontslag. De meest voorkomende klacht bij heropname was kortademigheid (24,9%). Ziekten met een verhoogd risico op heropname waren: hartfalen (oddsratio (OR): 2,6; 95%-BI: 1,9-3,7), COPD (OR: 2,2; 95%-BI: 1,5-3,2), nierinsufficiëntie (OR: 1,8; 95%-BI: 1,3-2,6) en kanker (OR: 1,5; 95%-BI: 1,1-2,1). De totale ziektelast en functionele beperkingen verklaarden samen 49% van de variantie in de heropnames. Herhaalde heropnames konden minder goed worden voorspeld (verklaarde variantie: 14%); hierbij waren het gebruik van meer dan 3 geneesmiddelen (OR: 1,07; 95%-BI: 1,02-1,13) en een lage BMI (OR: 0,94; 95%-BI: 0,88-0,99) voorspellend.

Conclusie

Ouderen met kortademigheid hebben het hoogste risico op heropname. Patiënten met hartfalen, COPD, nierfalen, kanker, functieverlies of een slechte voedingstoestand verdienen extra aandacht bij de transitie van het ziekenhuis naar huis om vermijdbare heropnames te beperken.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Klinische Geriatrie, Nijmegen.

M.J.H. van der Ven, medisch student; drs. Y. Schoon en prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert, klinisch geriaters.

Contact prof.dr. M.G.M. Olde Rikkert (marcel.olderikkert@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Maarten J.H. van der Ven ICMJE-formulier
Yvonne Schoon ICMJE-formulier
Marcel G.M. Olde Rikkert ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Dementie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties