Een retrospectieve cohortstudie vanuit de Monitor Acute Zorgketen

Zorgcontacten van ouderen in de acute-zorgketen

Onderzoek
Sivera A.A. Berben
Anneke Bloemhoff
Karin C.F. Habets
Janine Liefers
Chantal J.M. Hensens
Pierre M. van Grunsven
Yvonne Schoon
H.A.M. (Karin) van den Berg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3523
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht verkrijgen in de verschillen in acute zorg tussen oudere (≥ 65 jaar) en jongere patiënten (20-64 jaar). De acute-zorgketen behelst de huisartsenpost, regionale ambulancevoorziening, ggz-crisisdienst, Spoedeisende Hulp en Eerste Harthulp.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

We gebruikten gegevens van alle acute-zorgcontacten uit de ‘Monitor Acute Zorgketen’ in Acute Zorgregio Oost uit april 2015 en april 2016; het betrof 84.647 zorgcontacten van 55.061 patiënten. We definieerden ketenzorgcontact als meerdere acute-zorgcontacten met verschillende zorgaanbieders binnen de acute-zorgketen en onderscheidden dit van eenmalig of herhaaldelijk zorgcontact met een enkele acute-zorgaanbieder. We onderzochten verschillen in ingangsklachten, diagnoses, doorlooptijd, ziekenhuisopnames en overlijdens in de ketenzorg.

Resultaten

Een acute-zorgcontact was bij oudere patiënten frequenter een ketenzorgcontact dan bij jongere patiënten (26 vs. 16%; p ˂ 0,0001). Bij ouderen werd vaker de diagnose ‘CVA’, ‘pneumonie’ of ‘exacerbatie van COPD’ gesteld, terwijl jongere patiënten vaker enkelvoudige contusies en buikklachten hadden. De ketendoorlooptijd was langer bij oudere dan bij jongere patiënten (mediaan verschil: 33 min; 95%-BI: 25-40). Ouderen werden vaker opgenomen in het ziekenhuis (71 vs. 39%; p < 0,0001) en de sterfte onder ouderen was hoger (2,0 vs. 0,5%; p < 0,0001).

Conclusie

Oudere patiënten in de acute-zorgketen hebben vaker en langer ketenzorgcontact en zij presenteren zich met complexere en levensbedreigende ziektebeelden dan jongere patiënten. Om ervoor te zorgen dat de acute-zorgketen voor het stijgend aantal ouderen bereikbaar, beschikbaar en van voldoende kwaliteit blijft, moeten nieuwe oplossingsrichtingen verkend worden.

Auteursinformatie

Acute Zorgregio Oost, Nijmegen: dr. S.A.A. Berben, senior onderzoeker (tevens: IQ healthcare, Radboud Institute of Health Sciences, Radboudumc, Nijmegen en Acute Intensieve Zorg, Instituut Verpleegkundige Studies, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nijmegen); ir. A. Bloemhoff, epidemioloog; drs. K.C.F. Habets, datamanager; drs. J. Liefers, data-analist; drs. H.A.M. van den Berg‡, hoofd. Radboudumc, afd. Geriatrie, Nijmegen: dr. Y. Schoon, geriater. Coöperatie Integrale Huisartsenzorg, Nijmegen: drs. C.J.M. Hensens, kaderhuisarts ouderenzorg. Regionale Ambulancevoorziening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Nijmegen: dr. P.M. van Grunsven, arts.

‡Namens het Regionaal Overleg Acute Zorgketen van Acute Zorgregio Oost.

Contact A. Bloemhoff (anneke.bloemhoff@azo.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Sivera A.A. Berben ICMJE-formulier
Anneke Bloemhoff ICMJE-formulier
Karin C.F. Habets ICMJE-formulier
Janine Liefers ICMJE-formulier
Chantal J.M. Hensens ICMJE-formulier
Pierre M. van Grunsven ICMJE-formulier
Yvonne Schoon ICMJE-formulier
H.A.M. (Karin) van den Berg ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties