Kenmerken van kinderen die veelvuldig de SEH bezoeken

Een kinderhand aan een infuus.
Niels J. Elbert
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:D7172

Waarom dit onderzoek?

Een deel van de pediatrische patiëntenpopulatie bezoekt veelvuldig de SEH. Mogelijk kunnen voor deze kinderen bepaalde zorgpaden of vangnetten worden gecreëerd om het aantal bezoeken te verminderen. Maar voor het zover is, moet eerst in kaart worden gebracht om welke kinderen het gaat. Onderzoek op dit gebied…

Auteursinformatie

Contact N.J. Elbert (niels_elbert@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Niels J. Elbert ICMJE-formulier
Wat te doen voor kinderen die vaak de SEH bezoeken?
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Public Health

Ook interessant

Reacties