Vrouwen en deeltijdarbeid in het medische beroep
Open

Humaniora
03-06-1999
Th.M. Vroom

Tijdens een Tijdschriftconferentie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: (a) deeltijdwerk in de geneeskunde is weliswaar maatschappelijk algemeen aanvaard voor mannen en vrouwen, maar kan niet bepaald worden aanbevolen als men wil opklimmen tot hogere functies; (b) door de lange opleidingsduur in de geneeskunde worden paarvorming en gezinsopbouw bij artsen pas laat gerealiseerd; (c) de ambitie van vrouwelijke artsen, die ruimschoots aanwezig is bij het artsexamen, blijkt vaak niet verder te reiken dan de zwangerschap; (d) in de carrière van vrouwelijke artsen ontstaat een knik die voornamelijk veroorzaakt wordt door de gezinstaken en de gebrekkige kinderopvangmogelijkheden in Nederland; (e) de huidige overbelasting van geneeskunde(top)functionarissen leidt bij veel vrouwen niet bepaald tot het ambiëren van een dergelijke functie.

Vrouwen die geneeskunde gaan studeren, dienen veel eerder dan thans het geval is te bedenken wat hun aan keuzen te wachten staat en wat zij binnen hun mogelijkheden willen en kunnen worden in het brede gebied van de geneeskunde. Het met voortvarendheid werken aan verkorting van de opleiding kan ertoe leiden dat een kinderwens eerder gerealiseerd kan worden.