Feminisering van de geneeskunde
Open

Commentaar
03-06-1999
B. Meyboom-de Jong
Zie ook de artikelen op bl. 1161 en 1167.

In 1878 werd Aletta Jacobs als eerste vrouw tot geneesheer bevorderd, in een tijd waarin vanwege de Hoge Raad werd vastgesteld dat onder de begrippen ‘Nederlander’ en ‘ingezetene’ zoals ze voorkomen in de grondwet alleen de man moest worden verstaan, want indien het anders was, zou dat uitdrukkelijk zijn vermeld.1 In Nederland was de toelating van de eerste vrouw tot de universiteit te danken aan de verlichte staatsman Thorbecke. In de Verenigde Staten werd de eerste vrouw toegelaten dankzij het besluit van haar medestudenten, aan wie de faculteit de beslissing overliet.2 De studenten verwoordden hun beslissing als volgt: ‘Tijdens een vergadering van de voltallige jaargroep geneeskundestudenten van Geneva Medical College werd op deze dag, 20 oktober 1847, de volgende resolutie met algemene stemmen aangenomen: dat de algemene scholing van beide seksen een van de grondprincipes is van ...