Tien jaar arts: een longitudinaal onderzoek naar de loopbaan van artsen die hun studie begonnen in Groningen

Onderzoek
J. Cohen-Schotanus
J.J. Reinders
J. Agsteribbe
B. Meyboom-de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:2474-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Het analyseren van de carrièreontwikkeling van twee Groningse cohorten afgestudeerde artsen.

Opzet

Gestructureerde interviews.

Methode

Van alle 333 afgestudeerden die in 1982 en 1983 in Groningen met de studie geneeskunde waren begonnen, werd in de jaren 1993-2000 nagegaan of zij op de gewenste plaats bij een vervolgopleiding terechtgekomen waren, welke inkomenspositie zij hadden, hoe actief zij waren geweest in wetenschappelijke zin en hoe tevreden zij waren met de werksituatie. Bij alle variabelen werd gekeken naar geslachtsverschillen. De gegevens werden verzameld met telefonische gestructureerde interviews en zoekacties in Medline en de online publiekscatalogus van de Rijksuniversiteit Groningen.

Resultaat

In 2000 had 73 van de afgestudeerden een vervolgopleiding gedaan of was bezig deze af te ronden. Het was 8 niet gelukt een plaats bij een vervolgopleiding te bemachtigen. De deeltijdwens was in de loop der jaren sterk toegenomen. Over het algemeen was de arbeidssatisfactie redelijk. 31 van het cohort had één of meer Engelstalige publicaties of een proefschrift op zijn of haar naam staan. Geslachtsverschillen werden gevonden bij functieomvang en publicaties.

Conclusie

Tien jaar na het afstuderen stabiliseerde de plek op de arbeidsmarkt. Het was mannen niet gelukt om hun deeltijdwens te realiseren. Vrouwen hadden een achterstand wat betreft hun wetenschappelijke loopbaan.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Groningen, Ant. Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen.

Onderwijsinstituut Faculteit Medische Wetenschappen: mw.dr.J.Cohen-Schotanus, psycholoog; drs.J.J.Reinders en mw.drs.J.Agsteribbe, psychologen.

Disciplinegroep Huisartsgeneeskunde: mw.prof.dr.B.Meyboom-de Jong, huisarts.

Contact mw.dr.J.Cohen-Schotanus

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties