Carrièrewensen en beroepskeuze van recent afgestudeerde artsen

Perspectief
M.B.M. Soethout
G. van der Wal
Th.J. ten Cate
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2118-23
Abstract

Samenvatting

Doel

Inzicht verkrijgen in de beroepskeuze van recent afgestudeerde artsen en de factoren die hierbij een rol spelen.

Opzet

Descriptief.

Methode

Alle 1091 afgestudeerde artsen uit de periode 1 juli 1999-30 juni 2002 van de Vrije Universiteit te Amsterdam en Universiteit Utrecht werden in 2002 schriftelijk ondervraagd. Nagegaan werden: de huidige beroepsuitoefening en het aantal dagen dat men thans werkzaam was alsmede de wensen hieromtrent voor over 5 jaar, aanvullende voorwaarden voor toelating tot de medische vervolgopleiding, de tijd die werd besteed aan patiëntenzorg en aan wetenschappelijk onderzoek, en de mate waarin een aantal factoren de beroepskeuze had beïnvloed. Voor de analyse werd een verdeling gemaakt in klinisch specialisten, huisartsen en sociaal-geneeskundigen.

Resultaten

De respons was 70; van de afgestudeerden volgde ruim de helft een vervolgopleiding, van wie 68 een opleiding tot klinisch specialist, 23 een opleiding tot huisarts en 9 een opleiding tot sociaal-geneeskundige: circa 2 van alle respondenten was niet werkzaam in een van de genoemde specialismen. De meeste afgestudeerden werkten fulltime, maar zouden op termijn minder willen gaan werken. Voor een klinisch specialistische vervolgopleiding was fulltime beschikbaarheid de belangrijkste aanvullende voorwaarde, en voor huisartsgeneeskunde en sociale geneeskunde de werkervaring na het artsexamen. Enthousiasme voor het vakgebied was voor klinisch specialisten en huisartsen in opleiding de belangrijkste factor in hun beroepskeuze. Voor sociaal-geneeskundigen in opleiding was dit het werken conform kantoortijden, met name voor vrouwen.

Conclusie

Meerdere factoren speelden een rol bij de beroepskeuze van recent afgestudeerde artsen; deze factoren waren bovendien afhankelijk van het soort specialisme. Deeltijdarbeid was een belangrijke wens van recent afgestudeerden, zowel ten aanzien van hun huidige beroep als voor hun beroep in de nabije toekomst.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2118-23

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek, afd. Sociale Geneeskunde, Van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam.

Hr.M.B.M.Soethout en hr.prof.dr.G.van der Wal, artsen maatschappij en gezondheid.

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding, Utrecht.

Hr.prof.dr.Th.J.ten Cate, directeur.

Contact hr.M.B.M.Soethout (mbm.soethout@vumc.nl)

Ook interessant

Reacties