Vitamine D-verrijking van de voeding niet zinvol als profylaxe van fracturen

Klinische praktijk
P.J.M. Elders
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1181
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1180.

Er zijn aanwijzingen dat een verlaagde vitamine D-spiegel zonder klinische verschijnselen leidt tot versneld botverlies en een verhoogd fractuurrisico. Het onderliggende mechanisme daarbij is dat een verminderde productie van actieve vitamine D een verminderde opname van calcium in de darm veroorzaakt. Door het relatieve calciumtekort ontstaat dan een secundaire hyperparathyreoïdie met als gevolg een verhoogde botombouw en botverlies. Aangezien een gedeelte van het calcium passief wordt opgenomen, onafhankelijk van actieve vitamine D, zal een secundaire hyperparathyreoïdie nog eerder optreden bij een lage calciuminname. De Nederlandse bevolking gebruikt relatief veel zuivelproducten. Slechts 25-30 van de oudere bevolking gebruikt minder dan de door de Gezondheidsraad aanbevolen hoeveelheid.1 Deze aanbevolen dosering is de hoeveelheid calcium die voldoende is voor 97,5 van de populatie en ligt in theorie 2,5 standaarddeviatie boven de gemiddelde behoefte. Van deze groep die volgens de norm te weinig calcium gebruikt…

Auteursinformatie

Contact Mw.dr.P.J.M.Elders, huisarts, Maasstraat 167, 1079 BG Amsterdam (pelders@it-smartcare.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties