Uit de Cochrane Library: echografische screening van aorta abdominalisbij mannen van 65 jaar en ouder: kleiner risico op dodelijke aneurysmaruptuur
Open

Casuïstiek
31-03-2008
J.V.Th.H. Hamerlynck, D.A. Legemate en L. Hooft
Zie ook de artikelen op bl. 750 en 751.

Een aneurysma van de abdominale aorta (AAA) komt voor bij 5-10 van de 65-79-jarige mannen, vaak zonder klachten of symptomen. De belangrijkste complicatie is de ruptuur van het aneurysma: de acute sterfte hieraan wordt ruim boven 50 ingeschat; ook bij acuut chirurgisch ingrijpen blijft de sterfte zeer hoog (ongeveer 45).

Aneurysmata met een diameter van 5-6 cm hebben een ruptuurrisico van 5-10 per jaar. Bij grotere aneurysmata loopt dit risico aanzienlijk op. Bij aneurysmata kleiner dan 4 cm is het laag (ongeveer 2). Met een electieve hersteloperatie van de abdominale aorta (sterfte rond 5 voor open chirurgie, 2 voor endovasculaire chirurgie) beoogt men een dodelijke ruptuur van het aneurysma te voorkomen. Met echografische screening op de aanwezigheid, grootte en groei van een asymptomatisch AAA, met zo nodig een preventieve interventie, zou men het sterfterisico als gevolg van een ruptuur van het aneurysma wellicht kunnen doen afnemen.

Screening bleef ...