Echografische screening van de aorta abdominalis bij oudere mannen is niet zinvol
Open

Pro-contra
31-03-2008
Y. van der Graaf
Zie ook de artikelen op bl. 747 en 750.

Screening is alleen maar nuttig als de prevalentie van de afwijking waarop gescreend wordt hoog is of als de ziekte een belangrijk gezondheidsprobleem vormt. Aan geen van beide voorwaarden voldoet het aneurysma van de aorta abdominalis (AAA). In Nederland overleden in 2000 slechts 620 mannen aan een AAA en de prevalentie van het AAA is laag. Stelselmatig worden de verkeerde getallen gepresenteerd als men beweert dat het AAA bij 5-10 van de oudere mannen voorkomt. In 2 grote screeningstrials bedroeg de prevalentie van AAA’s die voor operatie in aanmerking komen slechts 0,6 en 0,5.1

Behandeling van het AAA.

Screening kan alleen maar zinvol zijn als duidelijk is wie en hoe moet worden behandeld. Eigenlijk zijn alleen voor de AAA’s met een diameter van 4,0-5,4 cm betrouwbare gegevens bekend. Uit de ‘UK small aneurysm trial’ bleek dat operatie niet beter is dan regelmatige controle.