Terugdringen van stagnerend arbeidsverzuim

Van belang in iedere spreekkamer
Commentaar
07-06-2016
Haije Wind, Wim Opstelten en Aart C. Hendriks
Aanvaard op 01-01-2016.
Gepubliceerd op 07-06-2016.
In print verschenen in week 24 2016.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D461