Samenwerking van artsen bij werkhervatting

Klinische praktijk
J.J.F.M. Cuijpers
A.J.B. van Eijndhoven
P.H.M. Theloesen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:1054-7

Het hoge ziekteverzuim en het nog steeds groeiende aantal arbeidsongeschikten in Nederland worden in brede kring ervaren als een belangrijk maatschappelijk probleem. De medische beroepsgroep heeft laten blijken zich hierbij sterk betrokken te voelen.1-4 Een verbetering van de sociaal-medische begeleiding van zieken en arbeidsongeschikten kan een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem. Het doel van sociaal-medische begeleiding is het (weer) in gezondheid functioneren van de cliënt in zijn totale maatschappelijke context.

Sociaal-medische begeleiding gaat alle artsen aan.5 Huisartsen benaderen hun patiënten integraal.6 Verzekeringsgeneeskundigen beschouwen het als hun opdracht om mensen die door gezondheidsproblemen niet meer in staat zijn hun omgevingseisen te hanteren, daarvoor oplossingen te bieden.7 Bedrijfsartsen stellen zich ten doel de gezondheid van werknemers te beschermen en te bevorderen in relatie tot hun arbeid.8 Ook bij specialisten lijkt er sprake van een toenemende belangstelling voor de maatschappelijke gevolgen van een aandoening voor…

Auteursinformatie

Gemeenschappelijke Medische Dienst, Postbus 42, 6500 DB Nijmegen.

J.J.F.M.Cuijpers, verzekeringsgeneeskundige.

Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen, Utrecht.

A.J.B.van Eijndhoven, adviserend geneeskundige.

Bedrijfsvereniging voor Gezondheid, Maatschappelijke en Geestelijke Belangen (BVG), Zeist.

P.H.M.Theloesen, verzekeringsgeneeskundige.

Contact J.J.F.M.Cuijpers

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties