Van beperkingen naar mogelijkheden; het advies van de commissie-Donner over arbeidsongeschiktheidwetgeving

Opinie
S. Knepper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1386-90
Abstract

epidemie van arbeidsongeschiktheid

Het aantal arbeidsongeschikten groeit verder. Wie de recente gegevens1-5 vertaalt naar één gewone werkdag, krijgt het volgende beeld. Op zo'n dag vallen bijna 700 nieuwe claims bij de uitvoeringsinstellingen in de bus. In de afgelopen 2 jaar is dit aantal met 40 gestegen. Verreweg de meeste aanvragers zijn in loondienst werkzaam en naar het oordeel van hun bedrijfsarts minstens 9 maanden arbeidsongeschikt wegens ziekte. Van de 700 hervatten 130 mensen hun werk vóórdat de uitvoeringsinstelling het onderzoek begint. Nog eens ongeveer 130 mensen krijgen geen uitkering, meestal omdat zij na een claimbeoordeling in staat geacht worden weer ongeveer hetzelfde te kunnen verdienen. Het merendeel van hen hervat het werk.

Van de resterende 440 mensen acht de verzekeringsarts er bijna 200 volledig arbeidsongeschikt zónder arbeidskundig onderzoek. Onder hen zijn relatief veel vrouwen met psychische klachten en ‘moeilijk objectiveerbare aandoeningen’. Ongeveer 15-20 van deze mensen heeft een ernstige…

Auteursinformatie

Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv), Postbus 74.765, 1070 BT Amsterdam.

Contact S.Knepper, verzekeringsarts (sknepper@lisv.nl)

Ook interessant

Reacties