Een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie

Problematisch arbeidsverzuim

Onderzoek
Philip J. van der Wees
Niek Stadhouders
J.B. (Bart) Staal
Patrick P.T. Jeurissen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:D48
Abstract

Samenvatting

Doel

De bedrijfsarts ondersteunt bij verzuimbegeleiding en re-integratie, maar kan die rol niet goed invullen wanneer er onduidelijkheid is over de mogelijkheden tot werkhervatting. Het re-integratieproces kan verbeterd worden door advies van een expertisecentrum in te roepen. Ons doel was de inzetbaarheid, de terugkeer naar werk en de zorgkosten in kaart te brengen van problematische verzuimers.

Methode

Wij analyseerden via een gepseudonimiseerde koppeling van verschillende bronnen de gegevens van problematische verzuimers die in 2011-2014 een adviestraject doorliepen. Onze bronnen waren dossiers van het expertisecentrum (n = 2595), een enquête onder deelnemers (n = 1800) en verwijzers (n = 400), aanvullend dossieronderzoek bij een grote verwijzer (n = 564) en declaratiegegevens van een zorgverzekeraar (n = 725).

Resultaten

Van de problematische verzuimers had 49% klachten aan het houding- en bewegingsapparaat, 23% psychische klachten, 14% meervoudige klachten en 16% andere klachten; 29% had beperkingen die werkhervatting sterk belemmerden. Bij 51% constateerde de verzekeringsarts van het expertisecentrum dat de behandeling niet adequaat was. Van de verwijzers gaf 53% aan dat het adviestraject meestal leidde tot een wijziging in de behandeling; van de deelnemers vond 31% dat het adviestraject niet bijdroeg aan de werkhervatting. De gemiddelde zorgkosten van problematische verzuimers stijgen na de eerste verzuimdag van € 2.600 tot € 7.800 per jaar.

Conclusie

Veel werknemers met problematisch verzuim worden niet adequaat behandeld: mogelijkheden om aan het werk te gaan worden niet benut en de behandeling is onvoldoende gericht op functioneel herstel. Arbeidsre-integratie is in principe mogelijk voor de meeste problematische verzuimers.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. IQ healthcare en Celsus academie voor betaalbare zorg, Nijmegen.

Dr. P.J. van der Wees, fysiotherapeut-gezondheidszorgonderzoeker; N. Stadhouders, MSc, gezondheidseconoom-gezondheidszorgonderzoeker; prof.dr. P.P.T. Jeurissen, bestuurskundige-gezondheidszorgonderzoeker.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, lectoraat Musculoskeletale Revalidatie.

Dr. J.B. Staal, fysiotherapeut-epidemioloog.

Contact P.J. van der Wees

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Philip J. van der Wees ICMJE-formulier
Niek Stadhouders ICMJE-formulier
J.B. (Bart) Staal ICMJE-formulier
Patrick P.T. Jeurissen ICMJE-formulier
Terugdringen van stagnerend arbeidsverzuim
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties