Terugdringen van stagnerend arbeidsverzuim

Van belang in iedere spreekkamer
Commentaar
07-06-2016
Haije Wind, Wim Opstelten en Aart C. Hendriks

Problematisch ziekteverzuim gaat niet alleen bedrijfsartsen aan, maar alle artsen. Betere afstemming tussen behandeling van de klacht en begeleiding naar werk kan voor veel werknemers arbeidsongeschiktheid voorkómen, maar vereist samenwerking tussen bedrijfsartsen en behandelend artsen. Kennis van elkaars werkterrein is noodzakelijk; richtlijnen zijn een uitstekende manier om deze kennis over te dragen en in praktijk te brengen. De behandelend arts moet vragen over werk en werkhervatting niet uit de weg gaan, ook al ligt de eindverantwoordelijkheid voor de werkhervatting bij de bedrijfsarts. Zowel beoordelend als behandelend artsen dienen het belang van de patiënt centraal te stellen. Dat houdt niet alleen herstel van de gezondheid in, maar ook adequate re-integratie in het arbeidsproces. Bedrijfsarts, huisarts en specialist moeten zich gezamenlijk inspannen voor dat belang.

Om deze pagina weer te geven moet u ingelogd zijn.

Heeft u nog geen abonnement?

Sluit een abonnement af

Heeft u al een abonnement?

Registreren

Log in als abonnee

Inloggegevens kwijt?