Patiënten over arbocuratieve samenwerking

Onderzoek
H. Nico Plomp
Anouk Wisse
J.K. (Han) Anema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3880
Abstract

Samenvatting

Doel

Nagaan wat de ervaringen zijn van patiënten met arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsarts en behandelaar en verklaren waarom deze samenwerking in de praktijk moeilijker van de grond komt dan verwacht mag worden.

Opzet

Kwalitatief focusgroeponderzoek.

Methode

We hielden focusgroepinterviews met patiënten die langdurig verzuimden en problemen hadden bij de terugkeer naar de werkvloer. Wij vroegen ze naar het belang van arbocuratieve samenwerking en gingen na welke rol zij hierbij zien voor de behandelend arts en de bedrijfsarts.

Resultaten

Patiënten vinden het krijgen van steun van de behandelend arts bij mogelijke meningsverschillen met de bedrijfsarts het belangrijkste voordeel van arbocuratieve samenwerking. Ze willen zelf zo veel mogelijk de regie hebben over de informatie-uitwisseling tussen behandelaar en bedrijfsarts uit angst voor mogelijk negatieve effecten. De patiënt ziet de behandelend arts primair als zijn beschermer; de bedrijfsarts ondersteunt de patiënt bij werkhervatting en kan bemiddelen tussen patiënt en bedrijf.

Conclusie

Artsen beschouwen arbocuratieve samenwerking vooral vanuit een klinisch perspectief (het vaststellen van een goede diagnose en adequate aanpak), terwijl patiënten van wie de continuïteit van het werk wordt bedreigd, de samenwerking bezien vanuit een strategisch perspectief waarin het gepercipieerde eigenbelang doorslaggevend is. Dit kan verklaren waarom patiënten in de praktijk terughoudender zijn bij het nastreven van arbocuratieve samenwerking. Het verdient de aanbeveling patiënten niet alleen toestemming te vragen, maar hen ook een bewuste actieve rol te geven in de arbocuratieve samenwerking en het re-integratieproces.

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Sociale Geneeskunde, Amsterdam.

Dr. H.N. Plomp, sociaal geneeskundige; prof.dr. J.K. Anema, verzekerings- en bedrijfsarts.

GGD Amsterdam.

A. Wisse, Msc, gezondheidswetenschapper.

Contact dr. H.N. Plomp (hn.plomp@vumc.nl)

Verantwoording

Marjolein Poels, Msc, hielp bij het analyseren van de data en het samenstellen van de tabellen; dr. Roeline Pasman gaf methodologische adviezen.
Belangenconflict: prof.dr. J.K. Anema’s aanstelling als hoogleraar Academisering van de Verzekeringsgeneeskunde wordt betaald door het UWV. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 september 2011

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties